Vedení účetnictví - interní nebo externí?

Interní vedení účetnictví:
Interní vedení účetnictví je vhodné pro větší firmy (s větším počtem zaměstnanců), ve kterých je účetní vytížen v rámci své funkce i jinými ekonomickými pracemi. Tento typ vedení účetnictví je však mnohem nákladnější než externí vedení účetnictví, neboť předpokládá vysoce kvalifikovaného pracovníka s přiměřenou mzdou. Za případné nesrovnalosti v účetnictví odpovídá před orgány státní správy majitel, resp. jednatel firmy, účetního může podnikatelský subjekt postihnout jen v rámci pracovní smlouvy. Navíc za interního pracovníka je nutno odvádět v plné výši všechny příslušné odvody, které činí pro zaměstnavatele přibližně 38% hrubé mzdy pracovníka. Nezanedbatelná je i skutečnost, že některé účetní a daňové zákony a postupy je při interním vedení účetnictví nutné konzultovat s daňovým, případně právním poradcem, což představuje další výdaje firmy. Společnost musí mít pro účetního zakoupený software a pravidelně jej upgradovat. Při neustálých změnách v zákonech firma musí průběžně financovat účetnímu doplňková školení, protože účetnictví a daně je oblast podléhající častým změnám.

Externí vedení účetnictví:
Externí vedení účetnictví je vhodné pro menší a středně velké firmy, ve kterých je zbytečně finančně náročné a neefektivní zaměstnávat na tyto práce samostatného interního člověka a tím zvyšovat náklady firmy. Externí účetní si vše potřebné zajišťují sami - od programového vybavení přes upgrade a doplňková školení až po výpočetní a kancelářskou techniku. Ušetří Váš čas i peníze. Účetní firmy si obvykle osobně zajišťují předávání a přebírání účetních dokladů, sledují za Vás všechny daňové a účetní zákony, přebírají plnou odpovědnost za Vaše účetnictví před orgány státní správy a zastupují Vás v daňovém řízení. Jsou pojištěny proti riziku případných nesprávností jako společnost, proto možné pokuty a penále způsobené jejich jednáním hradí v plné výši. Mají propojení na daňové úřady a ostatní orgány státní správy. Pro Vaši firmu a pro Vás zajišťují komplexní a kvalifikovanou práci.

Celkové srovnání interního a externího účetnictví:

Pro interní účetnictví musí společnost zajistit:

  • péče o mzdy, odvody, povinné příspěvky na stravné
  • zajištění potřebného vybavení - počítačová technika, všechny kancelářské potřeby, programové vybavení, pravidelný upgrade účetního softwaru
  • zajištění školení, odborné literatury,
  • služby daňového poradce, nižší míra odpovědnosti za případné chyby atd..


Při externím účetnictví účetní zajišťuje:

  • zajištění všech prací souvisejících se zpracováním Vaší agendy
  • plná míra odpovědnosti za všechny případné nesrovnalosti
  • možnost zpracování i přes internet
  • účetní, ale také mzdová a personální agenda pro Vaše zaměstnance
  • zasílání výkazů