Daňové přiznání - jak na to

Daňové přiznání je povinen podat subjekt, který má příjmy z podnikání, jiné výdělečné činnosti, pronájmu, kapitálového majetku a ostatní příjmy a v některých případech i poplatník mající příjmy pouze ze závislé činnosti.

Typ A
Daňové přiznání typu A podává fyzická osoba, která má příjmy ze závislé činnosti a nepožádala zaměstnavatele o roční zúčtování daně.

Typ B
Daňové přiznání typu B podává podnikatel, který má příjmy z podnikání a fyzická osoba, která má příjmy z jiné výdělečné činnosti, pronájmu, příjmy z kapitálového majetku a ostatní příjmy.

Příjmy z podnikání
Pod pojmem příjmy z podnikání se rozumí příjem ze živnosti, a z podnikání podle zvláštních předpisů.

Příjmy z jiné výdělečné činnosti
Příjmy z jiné výdělečné činnosti přestavují příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, z použití práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, příjmy znalců a tlumočníků podle zvláštního předpisu a z činnosti zprostředkovatelů, které nejsou živností.

Příjmy z pronájmu
Pod příjmy z pronájmu se rozumějí příjmy z pronájmu nemovitostí

Příjmy z kapitálového majetku
Příjmy z kapitálového majetku představují úroky a ostatní výnosy z cenných papírů, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách na vkladovém účtu, příjmy z podílových listů, výnosy ze směnek.

Ostatní příjmy
Mezi ostatní řadíme příjmy z prodeje movitých věcí, z převodu opcí, výhry a ceny, ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, z převodu účasti podílu na sro nebo převodu členských práv družstva.

Každý subjekt si může uplatnit základní nezdanitelnou část daně ve výši stanovené v t.č. platnou legislativou. Osoby pobírající důchod, ať už starobní nebo výsluhový si uplatňují základní nezdanitelnou část pouze v poměrné výši rovnající se rozdílu ročně vyplaceného důchodu a základní nezdanitelné části.

Přiznání k dani z příjmu právnických osob je povinna podat každá právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku.